Title: Terry Pratchett a jeho dílo Soudné sestry - analýza a porovnání se Shakespearovým dílem
Other Titles: Terry Pratchett and his Wyrd Sisters - analysis and comparison with Shakespeare's works
Authors: Bušek, Martin
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40803
Keywords: soudné sestry;terry pratchett;shakespeare;literatura;analýza;porovnání;divadlo;čarodějnictví
Keywords in different language: wyrd sisters;terry pratchett;shakespeare;literature;analysis;comparison;theatre;witchcraft
Abstract: Tato práce se zabývá knihou Terryho Pratchetta Soudné sestry. Analyzuje výňatky z této knihy a porovnává je se Shakespearovými hrami, kterými byla tato kniha inspirována - Hamletem a Macbethem. Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola studuje zasazení, náměty a postavy Soudných sester. Druhá kapitola se zabývá filozofií divadla, představivostí a vírou. Ve třetí kapitole jsou probírána témata magie, čarodějnictví a alžbětinský pohled na magii a porovnává je tím, která se vyskytuje v Soudných sestrách.
Abstract in different language: This thesis deals with Terry Pratchett's Wyrd Sisters. It analyses excerpts from the book and compares them with Shakespeare's plays that have inspired the book - Hamlet and Macbeth. The thesis has three chapters. The first studies the settings, themes and characters of Wyrd Sisters. The second chapter deals with philosophy behind theatre and imagination and belief. The third chapter then studies magic and witchcraft and compares Elizabethan view of magic with that seen in the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Busek.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Potoc_Busek.pdfPosudek vedoucího práce129,8 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Skop_Busek.pdfPosudek oponenta práce157,07 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Busek.pdfPrůběh obhajoby práce143,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.