Title: Vzdělávání v dílech sester Brontëových
Other Titles: Education in works of the Brontë Sisters
Authors: Fenzelová, Markéta
Advisor: Quinn Justin John, Doc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40814
Keywords: sestry brontëovy;pedagogika;viktoriánská anglie;vzdělání;charlotte brontëová;emily brontëová;anne brontëová;jana eyrová;agnes grey;na větrné hůrce
Keywords in different language: the brontë sisters;pedagogy;victorian england;education;charlotte brontë;emily brontë;anne brontë;jane eyre;agnes grey;wuthering heights
Abstract: Sestry Brontëovy žily ve Viktoriánské éře, což byla doba mnoha změn ve vzdělávání. Tato práce popisuje některé z těchto změn a také jak vzdělávání v této době ovlivnilo životy zmíněných sester. Práce ověřuje a porovnává znaky, zabývající se vzděláním z dob Viktoriánské Anglie a znaky, které jsou obsažené v dílech sester Brontëových. Cílem je najít podobnosti a rozdíly mezi názory Charlotty, Emily a Anne a dále mezi jejich romány a skutečnou situací ve Viktoriánské Anglii. Celá práce se kromě literárních aspektů zabývá i pedagogickými faktory. Tento přístup nám umožňuje vidět pokrok, kterého vzdělání od té doby dosáhlo, co byly důležité aspekty, které vedly k pozitivním změnám a také zda existuje podobnost mezi znaky, které jsou ve vzdělávání důležité dnes a které byly tehdy. Práce také umožňuje větší pochopení toho, jaký byl přístup a názor sester Brontëových ke vzdělávání.
Abstract in different language: The Brontë sisters lived in the Victorian era, a time of much change in education. This thesis describes some of these changes and how the sisters' lives were influenced by education in this period. Both historical accounts of education in Victorian England, as well as the Brontës' own accounts in their fiction will be examined and contrasted. Moreover, the thesis aims to find similarities and differences between Charlotte's, Emily's and Anne's point of view and distinctions between their novels and the real situation in Victorian England. The whole thesis does not deal only with literary aspects but also with representations of pedagogy. This approach allows us to see the progress education has made since then, what were the crucial aspects leading to positive changes and if there are similarities between what was essential in pedagogy back then and now. This also provides greater insight into how the Brontë sisters approached education and what were their view on education in this period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenzelova Marketa.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Quinn_Fenzelova.pdfPosudek vedoucího práce668,31 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Potocn_Fenzelova.pdfPosudek oponenta práce135,29 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Fenzelova.pdfPrůběh obhajoby práce157,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.