Název: Pojetí podsvětí v polyteistických náboženstvích: Egypt a Řecko
Další názvy: The concept of underworld in polytheistic religions: Egypt and Greece
Autoři: Kubátová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Oponent: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40878
Klíčová slova: řecko;egypt;podsvětí;hádes;osiris;bohové
Klíčová slova v dalším jazyce: greek;egypt;underworld;hades;osiris;gods
Abstrakt: Tato práce se zabývá podsvětím ve starověké Řecku a střední říši Egypta. Vysvětluje základy obou náboženství a jejich bohů, a krátkou historii náboženství. Dále se zabývá samotným podsvětím, jak ho obě kultury popisovali ve svých mýtech, bytosti které se v podsvětí pohybovaly a jak lidé té doby vnímali podsvětí. Záměrem práce je porovnání obou náboženství a nalezení jejich rozdílů a podobností.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with underworld in ancient Greek and middle empire of Egypt. Explains the basics of both religions and their gods, and short history of both religions. Further it deals with underworld itself, how both cultures described him in myths, creatures that lived there and how people perceived underworld.The intention of the work is comparison both religion and finding their differences and similarities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-HUM_Pojeti_podsveti_v_polyteistickych_nabozenstvich .pdfPlný text práce721,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op_Kubatova_stark.docxPosudek oponenta práce50,89 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
ved_Kubatova_demjancukova.docxPosudek vedoucího práce51,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kubatova_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce410,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.