Title: Příběh divadelního souboru Kolofantí
Other Titles: The story of the amateur ensemble of Kolofantí
Authors: Součková, Jana
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Pokorová Markéta, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40884
Keywords: koloveč;ochotnické divadlo;historie;herci;dramatické prvky ve výchově;rozhovory
Keywords in different language: kolovec;amateur theatre;history;actors;dramatic elements in education;interviews
Abstract: Diplomová práce představuje historii a současnost amatérského ochotnického divadelního souboru Kolofantí. V práci jsou uveřejněny rozhovory s režisérem souboru Martinem Volfem a některými dalšími členy souboru. Práce je také zaměřena na jednotlivé divadelní hry pana Volfa a na mediální odezvu. V práci uvádím své vlastní názory coby názory diváka. O své dosavadní pedagogické praxi a využití dramatických prvků ve výchově se zmiňuji v poslední části diplomové práce.
Abstract in different language: The diploma thesis introduces the history and the present of the amateur theatre ensemble Kolofantí. Interviews with the director of the ensemble Martin Volf and some of its other members are published in the work. The thesis is also focused on Mr Wolf's individual plays and the media response to them. I present my own opinions as a viewer in the work. I mention my current pedagogical practice and the use of dramatic/theatrical elements during upbringing in the last part of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Souckova,2020.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
souckova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce128,29 kBAdobe PDFView/Open
souckova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce48,27 kBAdobe PDFView/Open
souckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce67,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.