Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuchynka, Petr
dc.contributor.authorFialová, Nikola
dc.contributor.refereeMalast, Jan
dc.date.accepted2012-05-24
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:20Z
dc.date.available2011-08-29cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:20Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier47748
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4091
dc.description.abstractTéma diplomové práce je veřejné užívání a je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám historií tohoto institutu správního práva, uvádím subjekty veřejného užívání, jeho předmět a druhy. Z pozitivněprávní úpravy jsem se zaměřila na materiální statky, kterými jsou pozemní komunikace a vody.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejné a soukromé právocs
dc.subjectpředmětcs
dc.subjectsubjektcs
dc.subjectobecné a zvláštní veřejné užívánícs
dc.subjectpozemní komunikacecs
dc.subjectpodzemní a povrchové vodycs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.subjectpozitivněprávní úpravacs
dc.titleVeřejné užívání a jeho právní úpravacs
dc.title.alternativePublic useen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe graduation theses on the topic public use you familiarize with institute od administrative lax, which is concerned with private and public law. Sence of public use is providing benefit, which has ability to be used. The objects of public use and in my thesis I focuse on the communication over land, underground and surface waters, water works. Subjects of public use are called users and their range is differentiated by type of public use. I discusses the types of public use, which distinguishes the general public use and special public use. The main difference between them is charging. The main part of graduation theses is the valid law of using communication overland and the current legislation of waters too.en
dc.subject.translatedprivate and public lawen
dc.subject.translatedobjects and subjects of public useen
dc.subject.translatedgeneral and special public useen
dc.subject.translatedcommunication over landen
dc.subject.translatedunderground watersen
dc.subject.translatedsurface watersen
dc.subject.translatedlegal regulationen
dc.subject.translatedvalid lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-VU 2012.pdfPlný text práce459,94 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce935,94 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-Malast.pdfPosudek oponenta práce932,79 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce605,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.