Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorbel, František
dc.contributor.authorČásková, Michaela
dc.contributor.refereeŠimka, Karel
dc.date.accepted2012-06-01
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:26Z
dc.date.available2010-12-08cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:26Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-29
dc.identifier47926
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4095
dc.description.abstractPro zpracování práce byl stěžejním pramenem zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. I přes skutečnost, že tento právní předpis procesu doručování věnuje značný prostor, praxe i nadále poukazuje na jisté nedostatky. Tato práce vytváří komplexní zhodnocení nejen z hlediska zákonné úpravy, ale poměrně často odkazuje i na judikaturu soudů.cs
dc.format59 s. (114 444 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdoručovánícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectfikce doručenícs
dc.subjectúřední deskacs
dc.subjectveřejná vyhláškacs
dc.subjectdatová schránkacs
dc.titleDoručování ve veřejné správěcs
dc.title.alternativeDelivery in public administrationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main source of information for this thesis was Act No. 500/2004, Code of Administrative Procedure. Even though this Act deals with the Delivery in public administration in detail, in practice, there still remain imperfections. This work comes with complex evaluation of the regulations with many references to practice of the courts.en
dc.subject.translateddeliveryen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedfictional deliveryen
dc.subject.translatedoficila notice boarden
dc.subject.translatedpublic regulationen
dc.subject.translateddata boxen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Michaela Caskova.pdfPlný text práce653,03 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce49,58 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-Simka.pdfPosudek oponenta práce37,9 kBAdobe PDFView/Open
DP-Caskova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce572,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.