Title: Nejčastější akutní poruchy respiračního systému u dětí v PNP
Other Titles: The most frequent acute respiratory system disorders in children in PHC
Authors: Sláma, Pavel
Advisor: Čechurová Lenka, MUDr.
Referee: Leden Pavel, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40973
Keywords: záchranář;dětský pacient;respirační poruchy
Keywords in different language: paramedic;pediatric patient;respiratory disorders
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se dětských pacientů s respiračními poruchami v prostředí PNP Teoretická část práce popisuje anatomické a fyziologické rozdíly v dětském věku a nejčastější respirační poruchy včetně jejich příčin, příznaků a léčby. Dále je zde specifikován postup vyšetření a ošetření dle protokolu ABCDE V praktické části jsou zpracovány čtyři případy dušnosti: laryngitida, astmatický záchvat, aspirace a tonutí. Podklady pro kazuistiky byly získány anonymně výhradně od českých záchranářů a následně byly konzultovány prostřednictvím rozhovorů s respondenty z České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo
Abstract in different language: I decided to focus on pediatric patients with respiratory disorders in prehospital care in my bachelor thesis. I focused on different treatment procedures in neighbouring countries The theoretical part describes the anatomical and physiological differences in childhood and the most common respiratory disorders including their causes, symptoms and treatment. Further is also specified process of physical examination and treatment according to the ABCDE protocol I processed 4 cases of dyspnea in the practical part: laryngitis, asthma attack, aspiration and drowning. Based on interviews with Czech paramedics I consulted different treatment procedures in Germany and Slovakia. I compiled mind maps for all case reports from the obtained data
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slama Pavel_ZDZ_BP.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Slama_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Slama_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce353,54 kBAdobe PDFView/Open
Slama_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce346,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.