Název: Diference výzvy bolest na hrudi
Další názvy: Evaulation of calls related to chest pain
Autoři: Polan, Martin
Vedoucí práce/školitel: Čechurová Lenka, MUDr.
Oponent: Reichertová Stanislava, Mgr.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40974
Klíčová slova: bolest na hrudi;tísňová výzva;diagnóza
Klíčová slova v dalším jazyce: chest pain;emergency call;diagnosis
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je "Diference výzvy bolest na hrudi". Předmětem zkoumání je rozmanitost příčin, které se projevují bolestí na hrudi. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je soustředěna na zdravotnickou záchrannou službu a zvlášť na zdravotnické operační středisko, kde jsou popsány jeho úkoly a fungující režimy. Dále jsou uvedena onemocnění, která způsobují bolest na hrudi. Rozdělena jsou do okruhů na choroby kardiovaskulární, plicní a ostatní. Popsána je i diferenciální diagnostika bolesti na hrudi. Praktická část obsahuje zpracované kazuistiky šesti různých pacientů se společnou obtíží - bolestí na hrudi. Data byly poskytnuty prostřednictvím záznamů o výjezdu Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called "Evaluation of calls related to chest pain". The subject of investigation is the variety of causes manifested by chest pain. This thesis is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the emergency medical service and especially on the medical operation center, where his tasks and working modes are described. Diseases that cause chest pain are described then. They are divided into categories of cardiovascular, pulmonary and other diseases. Differential diagnosis of chest pain is also described. The practical part contains processed case reports of several different patients with a common point - chest pain. Information was obtained from medical records of the Medical Rescue Service of the Karlovy Vary Region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martin (1) (3).pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polan_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polan_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce312,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polan_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce346,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.