Title: Prvek veřejnoprávnosti u profesních komor v právním řádu ČR
Other Titles: The Element of Public Law in the Professional Associations within the Czech Legal System
Authors: Jadrný, Vladimír
Advisor: Malast, Jan
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4098
Keywords: právní dualismus;veřejné právo;veřejná správa;samospráva;zájmová samospráva;korporace;veřejnoprávní korporace;komora;občanské sdružení
Keywords in different language: the dualism of the Law;Public Law;the public administration;self-government;the Professional Association;corporation;Public corporation;chamber;the civic association
Abstract: Práce se zabývá otázkou co je veřejnoprávnost a jejím projevem v činnosti komor. Je v ní popsán její projev u jednotlivých komor, které jsou upraveny českým právním řádem. V závěru je věnováno místo rozdílu mezi komorou a občanským sdružením
Abstract in different language: This dissertation deals with a question What the aspects of public law are and how are they reflected within the activities of chambers. The dissertation describes such reflection for individual chambers anticipated under the Czech legal system. At the close of the work the difference between a chamber and a citizen association is analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jadrny.pdfPlný text práce487,96 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-Krc.pdfPosudek oponenta práce222,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jadrny-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce600,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.