Název: Prvek veřejnoprávnosti u profesních komor v právním řádu ČR
Další názvy: The Element of Public Law in the Professional Associations within the Czech Legal System
Autoři: Jadrný, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4098
Klíčová slova: právní dualismus;veřejné právo;veřejná správa;samospráva;zájmová samospráva;korporace;veřejnoprávní korporace;komora;občanské sdružení
Klíčová slova v dalším jazyce: the dualism of the Law;Public Law;the public administration;self-government;the Professional Association;corporation;Public corporation;chamber;the civic association
Abstrakt: Práce se zabývá otázkou co je veřejnoprávnost a jejím projevem v činnosti komor. Je v ní popsán její projev u jednotlivých komor, které jsou upraveny českým právním řádem. V závěru je věnováno místo rozdílu mezi komorou a občanským sdružením
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with a question What the aspects of public law are and how are they reflected within the activities of chambers. The dissertation describes such reflection for individual chambers anticipated under the Czech legal system. At the close of the work the difference between a chamber and a citizen association is analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jadrny.pdfPlný text práce487,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jadrny-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jadrny-Krc.pdfPosudek oponenta práce222,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jadrny-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce600,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.