Title: Adaptace žáků prvního ročníku ZŠ Chraštice pomocí metod dramatické výchovy
Other Titles: Adaptation of first class learners from ZŠ Chraštice with the methods of drama
Authors: Fillová, Zlata
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41003
Keywords: adaptace;mladší školní věk;bezpečné klima;dramatická výchova;metody dramatické výchovy;spolupráce;role ve skupině
Keywords in different language: adaptation;younger school age;safe clima;drama education;methods of drama education;cooperation;role in the group
Abstract: Diplomová práce pojednává o využívání metod dramatické výchovy v práci učitele první třídy pro úspěšnou adaptaci žáků na vstup do ZŠ a o jejich dopadu na děti. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy - adaptace, dramatická výchova (vznik, podstata, pojetí a cíle), bezpečné klima (co je třídní klima, možnosti vtahů ve třídě, metody zkoumání klimatu), kooperativní dovednosti (spolupráce, kooperace, kooperativní vyučování, role ve skupině). V praktické části je představen způsob využití těchto metod dramatické výchovy při adaptaci žáků na školní prostředí a vstup do 1. třídy vůbec.
Abstract in different language: This diploma thesis uses effective adaptive methods from drama in education, for teachers working with first graders. This work is dividend into both theoretical and practical parts. The first part clarifies basic concepts - adaptation, drama education (formation, substance, approaches and goals), safe climate (climate of the class, possibilities of relationships in the classroom, methods for climate study), cooperative skills (cooperation, cooperative teaching, roles in the group). The practical part includes how to use the methods from drama for children adapting for the firt time in the school environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Zlata Fillova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Fillova VP.pdfPosudek vedoucího práce274,56 kBAdobe PDFView/Open
Fillova OP.pdfPosudek oponenta práce196,21 kBAdobe PDFView/Open
Fillova O.pdfPrůběh obhajoby práce24,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.