Title: Specifika ošetřovatelské pooperační péče
Other Titles: Specifics of nursing postoperative care
Authors: Tomášková, Kristina
Advisor: Čermáková Eva, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41071
Keywords: chirurgie;pooperační péče;operační rána;edukace;postoperační období;pooperační komplikace
Keywords in different language: surgery;postoperative care;surgical wound;education;postoperative period;postoperative complications
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat pojmy, jako jsou druhy operačních výkonů, předoperační a pooperační ošetřovatelská péče, její komplikace a prevence těchto komplikací. Ošetřování ran bude také věnována jedna část mé bakalářské práce. Dále vás seznámím také s materiály, kterými se rány ošetřují. V praktické části pomocí výzkumných otázek při polostrukturovaném rozhovoru budu zjišťovat, jak jsou pacienti edukováni v pooperační ošetřovatelské péči a péči o operační ránu. Budu srovnávat pooperační péči v různých typech chirurgických operačních výkonů v různých zařízení. Cílem mé práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jak jsou pacienti edukováni v pooperační péči a v péči o operační ránu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part i will deal with concepts, for example - Types of surgical procedures, pre-surgical and post-surgical nursing care, its complications and prevention. Wound Treatment is also included in my work and materials used for wound treatment will be introduced too. In the practical part based on the results obtained during the semi-structured interview I will find out how the patient are educated in the post surgery care and in the wound treatment itself. I will compare post surgery care in different types of surgical procedures in various establishments. The main goal of this thesis is to find out how patients are educated in the wound treatment area and the post-surgery care based on the qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaskova Kristina BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova VP.pdfPosudek vedoucího práce337,53 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova OP.pdfPosudek oponenta práce353,32 kBAdobe PDFView/Open
TOMASKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.