Název: Úprava práva shromažďovacího a související judikatura
Další názvy: The Adjustment of the Assembly Right And Related Judicature
Autoři: Smítka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4108
Klíčová slova: shromažďovací právo;historický vývoj shromažďovacího práva;úřad;svolavatel;účastník shromáždění;extremismus;formy extremismu;zneužívání shromažďovacího práva;judikatura
Klíčová slova v dalším jazyce: right of assembly;history of right of assembly;administrative office;convener;participant assembly;extremism;forms of extremism;abuse of right of assembly;judicature
Abstrakt: Práce je zaměřena na celou problematiku shromažďování, na zákonné vymezení práva shromažďovacího, na využívání tohoto práva a jeho možné zneužívání extremistickými skupinami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issues of assembly, the statutory definition of the right of assembly, the use of this law and its possible misuse by extremist groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Karel Smitka 2012.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Smitka-Henych.pdfPosudek vedoucího práce592,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Smitka-Simka.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Smitka-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce622,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.