Title: Úprava práva shromažďovacího a související judikatura
Other Titles: The Adjustment of the Assembly Right And Related Judicature
Authors: Smítka, Karel
Advisor: Henych, Václav
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4108
Keywords: shromažďovací právo;historický vývoj shromažďovacího práva;úřad;svolavatel;účastník shromáždění;extremismus;formy extremismu;zneužívání shromažďovacího práva;judikatura
Keywords in different language: right of assembly;history of right of assembly;administrative office;convener;participant assembly;extremism;forms of extremism;abuse of right of assembly;judicature
Abstract: Práce je zaměřena na celou problematiku shromažďování, na zákonné vymezení práva shromažďovacího, na využívání tohoto práva a jeho možné zneužívání extremistickými skupinami.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issues of assembly, the statutory definition of the right of assembly, the use of this law and its possible misuse by extremist groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Karel Smitka 2012.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Smitka-Henych.pdfPosudek vedoucího práce592,93 kBAdobe PDFView/Open
DP-Smitka-Simka.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
DP-Smitka-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce622,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.