Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFirýtová Rita, Mgr.
dc.contributor.authorGering therová, Zuzana
dc.contributor.refereeKott Otto, MUDr. CSc.
dc.date.accepted2020-7-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:19Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-29
dc.identifier83948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41107
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje ergonomii pracovní činnosti a nastavení pracovního místa ve vybrané firmě a zkoumá výskyt profesně podmíněných bolestí s ohledem na převažující pracovní pozici. Analýza byla prováděna pozorováním, Standardizovaným Nordickým dotazníkem, checklistem pro uspořádání pracovního místa vsedě, goniometrií a antropometrií. Nejčastější bolestí u pracovníků s převažující pracovní pozicí vsedě byla bolest v oblasti spodní části zad. Výstupem práce je návrh opatření, která by měla vést ke zlepšení stavu zkoumaných pracovníků. Efektivnost návrhů by bylo v budoucnu vhodné zhodnotit.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectintervencecs
dc.subjectpracovní místocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectfyzioterapiecs
dc.subjectbolesti spojené s pracícs
dc.titleErgonomie pracovní činnosti ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeWorkplace ergonomics at the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis analyzes the ergonomics of work activity and settings of the workplace in a selected company. It examines the occurrence of work-related pain, considering the dominant work position. The analysis was carried out by observation, Standardised Nordic Questionnaire, the checklist C, goniometry and anthropometry. The most common pain for workers with a dominant sitting position was lower back pain. The outcome of this thesis is a proposal of measures that should lead to an improvement in the health condition of examined workers. The effectiveness of the proposal should be evaluated in the future.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedinterventionen
dc.subject.translatedworkplaceen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedphysiotherapyen
dc.subject.translatedwork-related painen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geringtherova_zuzana_FYT_BP.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
Gering Therova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce245,91 kBAdobe PDFView/Open
Gering Therova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFView/Open
Gering Therova.pdfPrůběh obhajoby práce436,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.