Název: Výskyt bolestivosti ramenního kloubu v klinických testech u hráčů házené
Další názvy: Incidence of shoulder pain during clinical tests for handball players
Autoři: Nejdl, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hereitová Iva, Mgr.
Oponent: Kott Otto, MUDr. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41121
Klíčová slova: ramenní kloub;kineziologie hodu;klinické testy;stereotyp hodu;bolestivé stavy
Klíčová slova v dalším jazyce: shoulder joint;kinesiology of throwing;clinical tests;stereotype of throwing;painful conditions
Abstrakt: Tato práce se zabývá bolestivými stavy ramenních kloubů u hráčů házené při jejich klinickém testování. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie, kineziologie, kinematika pletence ramenního, stereotyp hodu a bolestivé stavy, které se mohou u hráčů objevovat nejčastěji. Část praktická je zpracována formou klinického testování ramenních kloubů různých věkových skupin házenkářů. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a okomentovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with painful conditions of the shoulder joint for handball players during their clinical testing. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes Anatomy, Kinesiology and Kinematics of the shoulder girdle as well as the stereotype of the throw and painful conditions, that can occur most frequently in players. The practical part is processed in the form of clinical testing of the shoulder joints of different age groups of handball players. At the end of the work, the results are evaluated and commented on.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nejdl_Tomas_FYT_BP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdl - Posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce295,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdl - oponentsky posudek _ .pdfPosudek oponenta práce298,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdl.pdfPrůběh obhajoby práce437,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.