Title: Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Other Titles: Supervision and control of corporation's activity according to law 128/2000 Sb.
Authors: Václavíková, Eliška
Advisor: Henych, Václav
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4114
Keywords: dozor nad činností obcí;kontrola nad činností obcí;územní samospráva;obec;právní předpisy obcí;veřejná správa
Keywords in different language: supervision of activities of municipalities;control of activities of municipalities;self-governing territorial units;municipality;laws of municipalities;public administration
Abstract: Téma mé diplomové práce se zaměřuje na dozor a kontrolu činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Práci člením na 5 kapitol. V těchto kapitolách pojednávám o základních pojmech vztahujících se k této problematice, právnímu vývoji dozoru a kontroly od roku 1990 až do roku 2006 a aktualní pravní upravě a problematice dozoru a kontroly činnosti obcí podle zákona o obcích.
Abstract in different language: My thesis is focused on supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act no. 128/2000 Coll., on Municipalities. MY thesis is consist of 5 chapters. In these chapters I define the basic concepts relating to these issues, I deal with the legal development of supervision and control during the period from 1990 till 2006 and I deal with the actual legal regulations and issues of supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act of Municipalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Dozor_a_kontrola.pdfPlný text práce475,49 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce856,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce415,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce543,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.