Title: Úsilí mladých lidí o ochranu životního prostředí
Other Titles: Young people's efforts to protect the environment
Authors: Jarošová, Kateřina
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41147
Keywords: mladí lidé;ochrana životního prostředí;environmentální postoje;environmentální hnutí;snahy mladých lidí;evropa;postmaterialismus;environmentální aktivismus;vzdělání;klimatická změna;evs;ess
Keywords in different language: young people;environmental protection;environmental attitudes;environmental movement;efforts of young people;europe;postmaterialism;environmental activism;education;climate change;evs;ess
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na mladé lidi a jejich úsilí o ochranu životního prostředí. V dnešní době můžeme zaznamenat nárůst mladých bojující za ochranu životního prostředí především skrze environmentální hnutí a organizace. Cílem práce bylo zjistit, zda se mladí lidé v Evropě zajímají o životní prostředí více než starší generace. Cíle bylo dosaženo kvantitativní analýzou sekundárních dat EVS (European Value Study) z let 1999, 2008 a 2017 a doplněno popisnou statistikou z ESS (European Social Survey).
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on young people and their efforts to protect the environment. Today, we can see the increase of young people fighting for environmental protection, primarily through the environmental movements and organisations. The aim of the work was to find out whether young people in Europe are more interested in the environment than the older generation. The target was achieved by a quantitative analysis of secondary data of the EVS (European Value Study) research from the years 1999, 2008 and 2017 and supplemented by descriptive statistic from the ESS (European Social Survey).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosova Katerina DP.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
posudekOponentaDP_Jarosova.pdfPosudek oponenta práce91,84 kBAdobe PDFView/Open
posudek-DP-Katerina Jarosova od VED_H Jerabka.pdfPosudek vedoucího práce106,89 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova.PDFPrůběh obhajoby práce221,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.