Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHenych, Václavcs
dc.contributor.authorVáclavíková, Eliškacs
dc.contributor.refereeKopecký, Martincs
dc.date.accepted2012-05-24cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:43Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-28cs
dc.identifier48329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4114
dc.description.abstractTéma mé diplomové práce se zaměřuje na dozor a kontrolu činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Práci člením na 5 kapitol. V těchto kapitolách pojednávám o základních pojmech vztahujících se k této problematice, právnímu vývoji dozoru a kontroly od roku 1990 až do roku 2006 a aktualní pravní upravě a problematice dozoru a kontroly činnosti obcí podle zákona o obcích.cs
dc.format73 s. (142317)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdozor nad činností obcícs
dc.subjectkontrola nad činností obcícs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectprávní předpisy obcícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleDozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)cs
dc.title.alternativeSupervision and control of corporation's activity according to law 128/2000 Sb.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis is focused on supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act no. 128/2000 Coll., on Municipalities. MY thesis is consist of 5 chapters. In these chapters I define the basic concepts relating to these issues, I deal with the legal development of supervision and control during the period from 1990 till 2006 and I deal with the actual legal regulations and issues of supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act of Municipalities.en
dc.subject.translatedsupervision of activities of municipalitiesen
dc.subject.translatedcontrol of activities of municipalitiesen
dc.subject.translatedself-governing territorial unitsen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedlaws of municipalitiesen
dc.subject.translatedpublic administrationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Dozor_a_kontrola.pdfPlný text práce475,49 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce856,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce415,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vaclavikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce543,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.