Title: Zvýšení produktivity montážního automatu DAT1
Other Titles: Increasing the productivity of the DAT1 assembly machine
Authors: Cajthaml, Jan
Advisor: Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41154
Keywords: jednoúčelový montážní automat;napínák sekundárního rozvodu;cad;počítačová simulace;vibrační zásobník;saatyho metoda;mubea
Keywords in different language: single-purpose assembly machine;secondary tensioner;cad;computer simulation;vibrating hopper;saaty method;mubea
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešeržní práci na téma jednoúčelových montážních automatů a napínáků sekundárního rozvodu spalovacího motoru. Dále jsou zde zpracovány 3 návrhy pro zvýšení produktivity výroby zadaného montážního automatu. Po vybrání optimálního konstrukčního návrhu je tento návrh detailněji zpracován.
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains research work on the topic of single-purpose assembly machines and tensioners for the secondary timing belt. There are 3 designs for increasing the productivity of production of the specified assembly machine. After selecting the optimal design, this design is processed in more detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Cajthaml_Jan.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_Cajthaml_Jan_Hodnoceni_vedouciho_Bernardin.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BP_Cajthaml_Jan_Oponentni_posudek_Hudec.pdfPosudek oponenta práce400,88 kBAdobe PDFView/Open
Cajthaml_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce202,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.