Název: Přezkoumávání nepravomocných správních rozhodnutí
Další názvy: Review of uneffective administrative decisions
Autoři: Zoulová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4117
Klíčová slova: správní rozhodnutí;správní orgán;řádné opravné prostředky;správní řád;daňový řád;odvolání;rozklad
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative decision;administrative body;ordinary remedies;administrative law;tax law;appeal;administrative process
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku přezkumu nepravomocných správních rozhodnutí. Cílem práce je analýza řádných opravných prostředků podle zákona č. 500/20004 Sb., správní řád, doplněná o stručné srovnání s řádnými opravnými prostředky podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the issues of the not yet effective administrative decisions review. The goal of this thesis is to analyse ordinary remedies under the Act No. 500/2004 Col., administrative law. The analysis is completed by a brief comparison with ordinary remedies under the Act No. 280/2009 Coll., tax law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Zoulova-Prezkoumavani nepravomocnych spravnich rozhodnuti-2012.pdfPlný text práce745,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Zoulova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Zoulova-Krc.pdfPosudek oponenta práce164,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Zoulova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce560,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.