Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolá, Jitka
dc.contributor.refereeRaisová Eva, PhDr.
dc.date.accepted2020-6-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:04Z-
dc.date.available2019-5-14
dc.date.available2020-11-10T00:35:04Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier81105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41217
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je srovnat dva české překlady románu Jacka Londona a ukázat rozdíly v překladových metodách Vladimíra Svobody a Bohumila Zdeňka Nekovaříka. Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí, teoretické části a praktické části. Teoretická část obsahuje následující témata; život a dílo Jacka Londona, souhrnné informace o románu Bílý tesák a shrnutí jeho děje, popis naturalismu jako uměleckého hnutí a základy překládání. Praktická část je tvořena výňatky z románu v anglickém jazyce a ekvivalentními částmi obou překladů. Tato část se zaměřuje na dokázání a vysvětlení vybraných rozdílů mezi překlady Vladimíra Svobody a B. Z. Nekovaříka.cs
dc.format47 s. (64 343 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectjack londoncs
dc.subjectbílý tesákcs
dc.subjectliterární dílacs
dc.subjectsvobodacs
dc.subjectnekovaříkcs
dc.subjectpřekládánícs
dc.subjectnaturalismuscs
dc.subjectamerická literaturacs
dc.subjectanglicko-českýcs
dc.title"He was a silent fury who no torment could tame": A Comparison of two Czech Translations of Jack London's novel The White Fangcs
dc.title.alternative"He was a silent fury who no torment could tame": A Comparison of two Czech Translations of Jack London's novel The White Fangen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this Bachelor's thesis is to compare two Czech translations of Jack London's novel The White Fang and show the differences in translation methods used by Vladimír Svoboda and Bohumil Zdeněk Nekovařík. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the following topics: the life and work of the novel's author Jack London, the overall information about the novel The White Fang and its summary, description of naturalism as a literary movement and the basics of translation theory. The practical part consists of extracts selected from the novel itself and their Czech translations. The objective of this part is to provide evidence and explanation of particular differences in the translation by V. Svoboda a B. Z. Nekovařík.en
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedjack londonen
dc.subject.translatedwhite fangen
dc.subject.translatedliterary worksen
dc.subject.translatedsvobodaen
dc.subject.translatednekovaříken
dc.subject.translatedtranslatingen
dc.subject.translatednaturalismen
dc.subject.translatedamerican literatureen
dc.subject.translatedenglish-czechen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jitka Hola.pdfPlný text práce681,5 kBAdobe PDFView/Open
Hola - oponent.pdfPosudek oponenta práce484,2 kBAdobe PDFView/Open
Hola - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce705,18 kBAdobe PDFView/Open
Hola - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce247,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.