Title: The Translation of Selected Texts from the Field of Automotive Industry with Commentary and Glossary
Other Titles: The Translation of Selected Texts from the Field of Automotive Industry with Commentary and Glossary
Authors: Lébl, Václav
Advisor: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Referee: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41218
Keywords: překlad;automobilový průmysl;případová studie;usa
Keywords in different language: translation;automotive industry;case study;usa
Abstract: Cílem této práce je překlad vybraného textu z oblasti automobilového průmyslu z anglického jazyka do českého doplněný komentářem a glosářem. Výchozí text je případová studie z oblasti businessu, která popisuje sled událostí v posledních pár desetiletích týkající se největších automobilek ve Spojených státech amerických. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je teorie, která se vyjadřuje k problematice translační ekvivalence. Druhá, obsáhlejší část, je samotný překlad výchozího textu. Zahrnuje také sekci s komentářem, která má tři části: makro přístup, mikro přístup a glosář. Originální verze výchozího textu je obsažena v příloze.
Abstract in different language: The objective of this thesis is the translation of a selected text from the field of automotive industry from the English language to Czech language accompanied by commentary and a glossary. The source text is a business case study that describes the sequence of events concerning the US biggest automakers in the past few decades. The thesis consists of two main parts. The first part is the theory commenting on the matter of translation equivalency. The second, larger part is the translation of the source text itself. It also includes the commentary section that has three parts: the macro approach, micro approach and glossary. The original version of the source text is included in the appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce5,94 MBAdobe PDFView/Open
Lebl - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce507,63 kBAdobe PDFView/Open
Lebl - oponent.pdfPosudek oponenta práce452,11 kBAdobe PDFView/Open
Lebl - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce240,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.