Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHostýnek Tomáš, Mgr.
dc.contributor.authorŠindelářová, Lucie
dc.contributor.refereeMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-25
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:05Z-
dc.date.available2019-5-9
dc.date.available2020-11-10T00:35:05Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier81115
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41223
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem uvedení muzikálů z Broadwaye v České republice. Teoretická část představuje jejich vznik, postupný vývoj a také současnou broadwayskou muzikálovou scénu. V první části se práce věnuje také vymezení základních pojmů a uvádí možné rozdělení vývojových etap broadwayského muzikálu. Praktická část zkoumá uvedení broadwayských muzikálů v České republice od roku 1948 až do současnosti. Následuje analýza muzikálu Finnian's Rainbow a vybraných uvedení jeho české adaptace s názvem Divotvorný hrnec. Konkrétně se jedná o původní broadwayskou premiéru z roku 1947, českou premiéru z roku 1948, uvedení v Karlíně z roku 1991, uvedení Hereckou společností Josefa Dvořáka z roku 1992 a uvedení v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni z roku 1994. K analýze jsou použity především dobové recenze jak ze zahraničního, tak tuzemského tisku. Praktická část je na závěr doplněna o rozhovor s herečkou Stanislavou Topinkovou Fořtovou, ve kterém na základě osobní zkušenosti porovnává tři uvedení Divotvorného hrnce z devadesátých let.cs
dc.format38 s. (89 608 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbroadwaycs
dc.subjectmuzikálcs
dc.subjectdivadlocs
dc.subjectdivotvorný hrneccs
dc.titleAdaptation of Broadway Musicals in the Czech Republiccs
dc.title.alternativeAdaptation of Broadway Musicals in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with the adaptation of Broadway musicals in the Czech Republic. The theoretical part presents their origins, development, and the current situation of the Broadway musical theatre scene. In the first part the thesis also covers the topic of definition of key terms and it introduces different possibilities of division of the development. The practical part studies the Czech productions of Broadway musicals since 1948 to the present. It also analyses the musical Finnian's Rainbow and selected Czech productions of its Czech adaptation called Divotvorný hrnec. These are the productions from Broadway in 1947, the Czech premiere from 1948, the Karlín Theatre adaptation from 1991, the Josef Dvořák's Theatre Company adaptation from 1993 and the JK Tyl Theatre adaptation from 11994. To analyse these productions, historical critical reviews are used from both foreign and domestic newspapers. In the end, the practical part is complemented by an interview with the actress Stanislava Topinková Fořtová, which is used to compare the three productions of the musical Divotvorný hrnec from the 1990s based on her personal experience.en
dc.subject.translatedbroadwayen
dc.subject.translatedmusicalen
dc.subject.translatedtheatreen
dc.subject.translatedfinnian's rainbowen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sindelarova.pdfPlný text práce440,63 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,08 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce781,64 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce465,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.