Title: Tvořivé workshopy pro děti s historickou tématikou
Other Titles: Creative workshops for children with historical themes
Authors: Pokorná, Tereza
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Aichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41243
Keywords: tvořivé workshopy;historie řemesel;mateřská škola
Keywords in different language: creative workshops;history of crafts;kindergarten
Abstract: V této bakalářské práci jsem se zaměřila na aplikaci historie do výuky v mateřské škole. V teoretické části jsem se zaměřila na historii jednotlivých řemesel a na organizaci workshopů s dětmi. V praktické části jsem vytvořila náměty na workshopy, které mohou být realizovány v mateřské škole i mimo ni. Nakonec jsem některé z těchto workshopů realizovala a sepsala krátkou reflexi.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis, I focused on the application of history to teaching in kindergarten. In the theoretical part, I focused on the history of individual crafts and the organization of workshops with children. In the practical part, I created ideas for workshops that can be implemented in kindergarten and beyond. Finally, I realized some of these workshops and wrote a short reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tereza Pokorna.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,66 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce41,25 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Pokorna.pdfPrůběh obhajoby práce254,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.