Title: Limitní věty - historie včetně důkazů a způsobů použití
Other Titles: The limit theorems - the history, proofs, and the ways of use
Authors: Chejlava, Dominik
Advisor: Kohout Václav, RNDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41245
Keywords: pravděpodobnost;statistika;limitní věty;centrální limitní věta;abraham de moivre;pierre simon de laplace;důkaz;cramérova - sluckého věta
Keywords in different language: probability;statistics;limit theorems;central limit theorem;abraham de moivre;pierre simon de laplace;proof;cramer - slucky theorem
Abstract: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku limitních vět. V historické části je popsána biografie významných osobností a vývoj centrální limitní věty. Dále jsou uvedeny pojmy důležité pro následnou práci s limitními větami. U limitních vět jsou vypsány i příslušné důkazy. V druhé části práce je potom názorně ukázáno praktické využití limitních vět pro výpočet příkladů pravděpodobnosti. A řešení jsou porovnána s výsledku ze specializovaného programu R.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate thesis is to introduce the subject of the limit theorems. In its historical part the biography of significant personalities and the developement of the central limit theorem is introduced. Then the terms important for following work with the limit theorems are written and defined. There are also relevant proofs for each limit theorem. The illustrative demonstration of practical use of limit theorems is included in the next part of this thesis. It is demonstrated by calculation of probability examples. The results of those calculations are then contrasted with the results obtained from the specialized program R.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominik_Chejlava.pdfPlný text práce750,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce45 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Chejlava.docxPosudek vedoucího práce33,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Protokol - Chejlava.pdfPrůběh obhajoby práce331,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.