Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoudková Šimůnková Šárka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMatějka, Michal
dc.contributor.refereeHonner Milan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:22Z-
dc.date.available2019-10-16
dc.date.available2020-11-10T00:35:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-29
dc.identifier83144
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41278
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na využití termografických nedestruktivních testovacích metod na zjištění vad u výrobků vytvořených pomocí 3D tisku. Práce obsahuje rešerši metod termografického testování a technologií 3D tisku. V praktické části je popsán provedený experiment, včetně použitých zařízení a testovacích vzorků s uměle vytvořenými defekty, dále postup vyhodnocení naměřených dat a aplikované vyhodnocovací metody. Na základě výsledků se posoudila použitelnost vybrané termografické metody testování.cs
dc.format48 s. (85 096 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaditivní technologiecs
dc.subjectdmlscs
dc.subjectaktivní termografiecs
dc.subjectndtcs
dc.subjectpórycs
dc.subjectoptická excitacecs
dc.subjectpulzní termografiecs
dc.subjectinfračervená kameracs
dc.subjectzáblesková lampacs
dc.subjectlabircs
dc.subjectcnrcs
dc.titleTermografické testování dílů vytvořených 3D tiskemcs
dc.title.alternativeThermographic testing of parts created by 3D printingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis focuses on the use of thermographic non-destructive testing methods to detect defects in products created by 3D printing. The thesis contains a research in the field of thermographic testing methods and 3D printing technologies. The practical part describes the performed experiment, used equipment and test specimens with artificially created defects, as well as the procedure for evaluating the measured data and the applied evaluation method. Based on the results, the applicability of the selected thermographic testing method was assessed.en
dc.subject.translatedadditive technologyen
dc.subject.translateddmlsen
dc.subject.translatedactive thermographyen
dc.subject.translatedndten
dc.subject.translatedporesen
dc.subject.translatedoptical excitationen
dc.subject.translatedpulse thermographyen
dc.subject.translatedinfrared cameraen
dc.subject.translatedflash lampen
dc.subject.translatedlabiren
dc.subject.translatedcnren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_MATEJKA_Michal.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Matejka.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Matejka.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Matejka.PDFPrůběh obhajoby práce628,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.