Title: Sada úloh pro výuku algoritmizace na základních školách
Other Titles: Set of educational materials for teaching algorithmization at junior high schools
Authors: Zvěřina, Lukáš
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Referee: Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41284
Keywords: informaticke myšlení;algoritmus;algoritmizace;2. stupeň zš;programování
Keywords in different language: computational thinking;algorithm;lower secondary;algorithmization;programmimg
Abstract: Tato diplomová práce si kladla jako hlavní cíl vytvořit sadu úloh pro výuku algoritmizace na základní škole. Předložená sada úloh obsahuje několik takových úloh, které se dají použít ve spojení se stavebnicí SAM labs a rozvijí u žáků schopnost použití základních algoritmů v technické praxi. Celou sadu jsme koncipovali i s ohledem na rozvoj mezipředmětových vazeb a polytechnických dovedností. Rámcově také naše práce podává výklad velmi důležitého pojmu informatické myšlení a zabývá se také specifikou distančního vzdělávání v průběhu koronavirové krize. V neposlední řadě se také dotknula plánované revize RVP ZV v oblasti informatiky a poskytuje základní náhled dostupných materiálů pro výuku algoritmizace.
Abstract in different language: This diploma thesis has a main goal to create a set of activities in algorithm development of pupils in lower secondary schools. To some extent it also explains a very important term called thinking in informatics and it deals with specifics of distance education during a pandemic of coronavirus disease. Last but not least, the thesis also covers planned revision of a curriulum framework (RVP ZV) and its area of informatics and corresponding materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2020_Zverina.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce41,17 kBAdobe PDFView/Open
DP_Zverina_Posudek.pdfPosudek oponenta práce139,56 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Zverina.pdfPrůběh obhajoby práce255,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.