Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVágnerová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorSýkorová, Kristýna
dc.date.accepted2020-9-4
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:35Z-
dc.date.available2018-12-7
dc.date.available2020-11-10T00:35:35Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-29
dc.identifier80421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41293
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je návrh pěti praktických cvičení pro výuku přírodopisu. Tato cvičené jsou navržena pro žáky 6. ročníku základní školy. Vybranými tématy jsou kvasinky, plísně, sinice, řasy a nálevníci. Cílem těchto cvičení je, aby si žáci upevnili své teoretické znalosti o vybraných mikroorganismech a aby zlepšili své dovednosti s mikroskopy. Navržená praktická cvičení byla pilotně ověřována na vybraných základních školách. Pro potřeby diplomové práce byl navržen i evaluační dotazník pro žáky a pro učitele. Dotazník zjišťuje pohled žáků a učitelů na mikroskopování a na praktická cvičení.cs
dc.format69 s., II s. (100 067 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpraktické cvičenícs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectplísněcs
dc.subjectsinicecs
dc.subjectřasycs
dc.subjectnálevnícics
dc.subjectvýukové metodycs
dc.titleVybrané skupiny mikroorganismů v návrzích praktických cvičení pro základní školycs
dc.title.alternativeSelected groups of microorganisms in the design of practical exercises from natural science for primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this diploma thesis is five practical exercises for teaching biology. These exercises are designed for students at sixth grade at primary school. Themes are saccharomyces, mold forms, cyanobacteria, algae and ciliophora. Each practical excercise is designed for two schools lessons. The purpose of these exercises is improve theoretical knowledge about of selected microorganisms and to improve students experience with the microscope. This practical exercises were pilot tested at selected primary schools. There was designed a short evaluation questionnaire for students and their teachers of biology. The questionnaire founds out the students and their teachers approach to microscopy and practical exercises.en
dc.subject.translatedpractical exercisesen
dc.subject.translatedsaccharomycesen
dc.subject.translatedgolf formsen
dc.subject.translatedcyanobacteriaen
dc.subject.translatedalgaeen
dc.subject.translatedciliophoraen
dc.subject.translatedteaching methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane skupiny mikroorganismu v navrzich praktickych cviceni pro zakladni skoly_Kristyna_Sykorova_2020 .pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,88 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,51 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce567,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.