Název: Lišejníky křovin na severním Rokycansku
Další názvy: Lichens of scrub in the northern part of the Rokycany region
Autoři: Střelbová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Šoun Jaroslav, Mgr. PhD.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41296
Klíčová slova: epifyt;lišejník;křoviny;hloh;trnka;vliv stanoviště;eutrofizace;rokycansko
Klíčová slova v dalším jazyce: epiphyte;lichen;shrubs;hawthorn;blackthorn;habitat effect;eutrophication;rokycany region
Abstrakt: Obsahem práce je terénní průzkum diverzity makrolišejníků i mikrolišejníků na křovinatých porostech severního Rokycanska. Celkem byly zkoumány tři typy stanovišť: lem pole, lem louky, neobhospodařovaná plocha. Každý typ na pěti lokalitách. V práci je uveden přehled nalezených druhů s porovnáním jednotlivých lokalit a typů stanovišť. Nejzajímavější nálezy jsou podrobně okomentovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of the thesis is a field survey of the diversity of macrolichens and microlichens on shrubs in the northern Rokycany region. In total, three types of habitats were examined: field rim, meadow rim, unmanaged area. Each type at five localities. In this work is an overview of found species with comparison of individual sites and habitat types. The most interesting findings are commented in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Martina Strelbova_2020.pdfPlný text práce10,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strelbova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strelbova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce504,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby_Strelbova.pdfPrůběh obhajoby práce157,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.