Title: Revize sbírky motýlů J. Fraje s důrazem na motýly Plzeňského kraje
Other Titles: Revision of the J. Fraj´s collection of butterflies with an emphasis on the lepidopteran fauna of the Pilsen region
Authors: Walter, Jan
Advisor: Hradská Ivana, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41297
Keywords: faunistika;lepidoptera;plzeňský kraj;západní čechy;západočeské muzeum
Keywords in different language: faunistic;lepidoptera;pilsen region;west bohemia;west bohemian museum
Abstract: Sbírka Jaroslava Fraje patří k rozsáhlejším položkám sbírkového fondu zoologického oddělení Západočeského muzea v Plzni. Z deponovaných sbírkových krabic pochází údaje o 653 druzích motýlů zahrnutých v 15 čeledí. Každý jedinec ve sbírce byl nově opatřen štítkem s determinačními údaji. Cílem této práce je uceleně shrnout faunistické údaje o motýlech ve sbírce Jaroslava Fraje s důrazem na faunu Plzeňského kraje. Výsledky dokládají cennost muzejních sbírek pro poznání o rozšíření vybraných druhů v rámci České republiky.
Abstract in different language: The results of the revision of Lepidopteran collection by Jaroslav Fraj, with an emphasis on Lepidopteran fauna of Pilsen region, are summarized in this Master´s thesis. There were found 653 species in this collection. Lepidopteran species were studied by Jaroslav Fraj predominantly in Pilsen region concretely in the vicinity of Pilsen city from the first half of the 20th century until the 1980s.These results prove importanace of the museum collections for knowledge development of the occurrence of selected species in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Walter 2020.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Walter_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce510,97 kBAdobe PDFView/Open
Walter_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce861,91 kBAdobe PDFView/Open
Walter_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce132,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.