Název: Globální témata jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole
Další názvy: Global topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary school
Autoři: Brožíková, Jessica
Vedoucí práce/školitel: Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41300
Klíčová slova: environmentální výchova;globální témata;tropický deštný les;tematická výuka
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental education;global topics;tropical rainforest;thematic education
Abstrakt: Diplomová práce přináší informace o globálních tématech jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole. Poukazuje zejména na globální problém týkající se tropického deštného lesa. Na základě analýzy obsahu učebnic poukazuje na možné začlenění učiva globálních témat do výuky přírodopisu a zeměpisu. Praktická část obsahuje modelové vyučovací hodiny a výukový plán s možnými postupy a pomůckami. Součástí práce jsou také přílohy, které mohou sloužit jako soubor odborných informací.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis brings information on global topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary school. It points in particular to the global problem of the tropical rainforest. Based on the analysis of the content of textbooks, it points to the possible inclusion of the curriculum of global topics in the teaching of science and geography. The practical part contains model lessons and a lesson plan with possible procedures and aids. The work also includes appendices that can serve as a set of professional information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_brozikova_jessica.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce382,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce679,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.