Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTraxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBrožíková, Jessica
dc.date.accepted2020-9-4
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:36Z-
dc.date.available2019-10-21
dc.date.available2020-11-10T00:35:36Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier83087
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41300
dc.description.abstractDiplomová práce přináší informace o globálních tématech jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole. Poukazuje zejména na globální problém týkající se tropického deštného lesa. Na základě analýzy obsahu učebnic poukazuje na možné začlenění učiva globálních témat do výuky přírodopisu a zeměpisu. Praktická část obsahuje modelové vyučovací hodiny a výukový plán s možnými postupy a pomůckami. Součástí práce jsou také přílohy, které mohou sloužit jako soubor odborných informací.cs
dc.format116 s. (145 005 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectenvironmentální výchovacs
dc.subjectglobální tématacs
dc.subjecttropický deštný lescs
dc.subjecttematická výukacs
dc.titleGlobální témata jako průřezové téma environmentální výchovy na základní školecs
dc.title.alternativeGlobal topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis brings information on global topics as a cross-sectional topic of environmental education in primary school. It points in particular to the global problem of the tropical rainforest. Based on the analysis of the content of textbooks, it points to the possible inclusion of the curriculum of global topics in the teaching of science and geography. The practical part contains model lessons and a lesson plan with possible procedures and aids. The work also includes appendices that can serve as a set of professional information.en
dc.subject.translatedenvironmental educationen
dc.subject.translatedglobal topicsen
dc.subject.translatedtropical rainforesten
dc.subject.translatedthematic educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_brozikova_jessica.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce382,4 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce679,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.