Název: Nestacionarity při proudění ve ventilech
Další názvy: Flow instability in turbine control valve
Autoři: Kollross, Petr
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41318
Klíčová slova: turbínové regulační ventily;nestacionarity;proudění;frekvenční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: turbine control valves;instability;flow;frequency analysis
Abstrakt: Disertační práce se zabývá prouděním ve vysokotlakých turbínových regulačních ventilech. Cílem je rozšířit poznatky související s nestabilitami uvnitř ventilů, respektive difuzoru. Výsledkem je určení stabilních a nestabilních oblastí v průtokové charakteristice ventilů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with flow in high-pressure turbine control valves. The main task of this work is to collect knowledge of instability inside valves respectively inside diffuser. Results of this work are to define stable and unstable areas of valve flow characteristic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kollross_disertace.pdfPlný text práce13,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek skolitele Kollross.pdfPosudek vedoucího práce567,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky Kollross.pdfPosudek oponenta práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zapis Kollross.pdfPrůběh obhajoby práce523,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.