Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBuršíková Dana, Doc. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠebková, Klára
dc.contributor.refereeKohout Jiří, Doc. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:06Z-
dc.date.available2019-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:36:06Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier80715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41348-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zkoumání efektivity zkráceného příběhu s názvem Dobrodružství na rybách. Práce má zásadním způsobem přispět k dosud nestudované problematice edukačních intervencí týkajících se epilepsie u dětí v mateřských školách.Teoretická část uvádí do problematiky epilepsie. Práce je zaměřena na předškolní období. Proto jsou zde obsažené důležité informace, které by měl učitel mateřské školy vědět, pokud by se s dítětem s epilepsií setkal. Teoretická část také seznamuje s významem čtení pohádek u dětí. Praktická část se zabývá vzdělávací intervencí v 64. mateřské škole v Plzni. Je zde popisována výzkumná část, která obsahuje charakteristiku souboru respondentů, metodologii, popis sbírání dat, výsledky výzkumu a následné ověřování hypotéz.cs
dc.format57 s. (74 320 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectepilepsiecs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectintervencecs
dc.titleVzdělávací intervence zaměřené na problematiku epilepsie v mateřských školáchcs
dc.title.alternativeEducational interventions focused on epilepsy problematics in kindergartenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to research the effectiveness of an abbreviated story called Adventure on Fish. This work has to make an essential contribution to the previously unstudied issue of educational interventions relating to epilepsy in children attending kindergartens.The introduction of the issue of the epilepsy is covered in the theoretical part. The thesis is focused on the pre-school period. Therefore, there is important information contained here that every kindergarten teacher should know should he encounter a child with epilepsy. The importance of reading fairy tales to children is also introduced in the theoretical part of this thesis.The practical part deals with educational intervention in 64th kindergarten in Pilsen. The researching part is also described here, which contains the characteristics of a set of respondents, methodology, description of data collection, outcomes of researches, and sunsequent verification of hypotheses.en
dc.subject.translatedepilepsyen
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedinterventionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sebkova Klara.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce838,6 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.