Title: Osobnosti jazzu na Plzeňsku od 70. let 20. století
Other Titles: Celebrities of Pilsen jazz from the 70's of the 20th century
Authors: Pilný, Josef
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Vimrová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4145
Keywords: jazz;Plzeň;1970;osobnosti;orchestry
Keywords in different language: jazz;Pilsen;1970;personality;orchestras
Abstract: V mé práci se nejprve zabývám stručnou historií jazzové hudby v Plzni do roku 1970. V této kapitole se také věnuji orchestrům, které zde působily. V další kapitole nastiňuji historii jazzu v Plzni po roce 1970 až do současnosti. Tentokrát popisuji kapely, které spadají do tohoto období. Následující kapitola obsahuje osobnosti jazzu v Plzni. Zde se snažím popsat jejich dětství, jak se k jazzu dostali, kde studovali a ve kterých kapelách hráli či hrají. Do přílohy jsem uvedl rozhovory s osobnostmi a jejich fotografie.
Abstract in different language: The first topic of my thesis is a brief description of jazz music in Pilsen untill 1970. In this chapter i also mention the orchestras that were funcioning in this location. In the next chapter I outline the history of jazz in Pilsen after the year 1970 up until now. In this case I describe the bands that were functioning at that time. The following chapter is dedicated to important personas of jazz in Pilsen. The main goal of this chapter is to describe the childhood of those personas, how they got to know the jazz music, where did they study and in which bands did they play. The attachment contains interviews with those personas and their photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
josef pilny - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
pilny_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce382,36 kBAdobe PDFView/Open
pilny_posudek_BP_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce348,4 kBAdobe PDFView/Open
pilny_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce88,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.