Název: Osobnosti jazzu na Plzeňsku od 70. let 20. století
Další názvy: Celebrities of Pilsen jazz from the 70's of the 20th century
Autoři: Pilný, Josef
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Vimrová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4145
Klíčová slova: jazz;Plzeň;1970;osobnosti;orchestry
Klíčová slova v dalším jazyce: jazz;Pilsen;1970;personality;orchestras
Abstrakt: V mé práci se nejprve zabývám stručnou historií jazzové hudby v Plzni do roku 1970. V této kapitole se také věnuji orchestrům, které zde působily. V další kapitole nastiňuji historii jazzu v Plzni po roce 1970 až do současnosti. Tentokrát popisuji kapely, které spadají do tohoto období. Následující kapitola obsahuje osobnosti jazzu v Plzni. Zde se snažím popsat jejich dětství, jak se k jazzu dostali, kde studovali a ve kterých kapelách hráli či hrají. Do přílohy jsem uvedl rozhovory s osobnostmi a jejich fotografie.
Abstrakt v dalším jazyce: The first topic of my thesis is a brief description of jazz music in Pilsen untill 1970. In this chapter i also mention the orchestras that were funcioning in this location. In the next chapter I outline the history of jazz in Pilsen after the year 1970 up until now. In this case I describe the bands that were functioning at that time. The following chapter is dedicated to important personas of jazz in Pilsen. The main goal of this chapter is to describe the childhood of those personas, how they got to know the jazz music, where did they study and in which bands did they play. The attachment contains interviews with those personas and their photos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHK) / Bachelor´s works (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
josef pilny - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pilny_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce382,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pilny_posudek_BP_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce348,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pilny_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce88,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.