Title: Analýza termínu pravda v právních textech
Other Titles: Analysis of The Term Truth in legal texts
Authors: Vlčková, Šárka
Advisor: Cvrček František, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Šejvl Michal, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41454
Keywords: lingvistická analýza;pravda;pravda v právu;pravda vítězí;právní jazyk;právní terminologie;právní texty;státní motto;teorie pravdy;význam termínu
Keywords in different language: linguistic analysis;truth;the truth in the law;the truth wins;legal language;legal terminology;legal texts;state motto;theory of the truth;meaning of the term
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice naplňování požadavků přesnosti, jednoznačnosti, konstantnosti, srozumitelnosti a účelovosti právní terminologie při tvorbě právních textů. Na příkladu termínu "pravda" jsou zpracovávány dílčí lingvistické rozbory ve vybraném vzorku právních pramenů, jejichž souhrnným výsledkem je vyhodnocení otázky, zda jsou při tvorbě práva všechny tyto požadavky kladené na právní terminologii ze strany tvůrců práva zohledňovány či nikoliv.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on an issue of requirements fulfilment for accuracy, clarity, constancy, comprehensibility and purpose of legal terminology in a formation of legal texts. Partial linguistic analyses in a selected pattern of legal sources are made by using term truth as an example. A complex result of the analyses is an answer for a question whether all requirements for legal terminology are taken into consideration or not in the formation of legal texts by their authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sarka Vlckova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Sarka Vlckova.docPosudek vedoucího práce29,5 kBMicrosoft WordView/Open
Sejvl - Oponentsky posudek na DP Vlckove.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
prubeh Vlckova.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.