Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
dc.contributor.authorHoštáková, Kristýna
dc.contributor.refereeŠejvl Michal, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:43Z-
dc.date.available2018-2-27
dc.date.available2020-11-10T00:36:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-22
dc.identifier80488
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41455
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována nejvýznamnějším právním a etickým přístupům k problematice eutanázie. Cílem práce je přiblížit základní rozdíly mezi jednotlivými druhy eutanazie, asistovaného umírání celkově a poznat základní fakta o příslušné právní úpravě v České republice a ve vybraných zemích. Práce poskytuje základní přehled o odborném i laickém mínění k dané problematice. Součástí práce je i úvaha nad návrhy právní úpravy de lege ferenda.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecteutanáziecs
dc.subjectasistovaná sebevraždacs
dc.subjectusmrcení na žádostcs
dc.subjectprávocs
dc.subjectlékařská etikacs
dc.titlePrávní a etické aspekty eutanáziecs
dc.title.alternativeLegal and ethical aspects of euthanasiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is dedicated to most important legal and ethical aspects to the issue of euthanasia. The aim of the thesis is to outline the basic differences between individual types of euthanasia, assisted dying in general and relevant legislation in the Czech Republic and in selected countries. Diploma thesis provides a basic overview of professional and lay opinions on the issue. Part of the diploma thesis is also an opinion for de lege ferenda drafts in Czech Republicen
dc.subject.translatedeuthanasiaen
dc.subject.translatedassisted suicideen
dc.subject.translatedkilling upon requesten
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedmedical ethicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hos_ta_kova__.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Hostakova, Kristyna - vedouci.docxPosudek vedoucího práce20,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sejvl - Oponentsky posudek na DP Hostakove.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Hostakova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce884,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.