Název: Zapomenutý skladatel Silvestr Hippmann
Další názvy: Silvestr Hippmann: A Forgotten Composer
Autoři: Radilová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Luhanová, Svatava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4146
Klíčová slova: Silvestr Hippmann;organizační a publicistická činnost;Rondo a moll;Tři kusy pro violoncello a klavír
Klíčová slova v dalším jazyce: Silvestr Hippmann;rondo a moll
Abstrakt: První část je věnována přístupu ke zdrojům a informacím o jeho životě. Ve druhé části je zmapována hudebně publicistická a organizační činnost této osoby. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola, je soupisem veškerého Hippmannova díla, které bylo možné vyhledat. Příloha obsahuje vybraný notový materiál, fotografie a jeden program z koncertu, kde je zdokumentováno, že S. Hippmann byl i aktivním a vyhledávaným muzikantem.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part introduces the sources of information about his life and how to access them. In the second part of the thesis, his activities as a music publisher and organiser are presented. The third, and the most elaborate part, lists the composer´s complete works, at least within the limits of this research. The appendix contains selected sheets of his music, photographies and a programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - zapomenuty skladatel silvestr Hippmann - Jana Radilova.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radilova_posudek_BP_vedouci_aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce439,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radilova_posudek_BP_oponent_luhanova.pdfPosudek oponenta práce344,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radilova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce445,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.