Title: Projekt - hotel Nové Mlýny s restaurací a vinným sklepem
Authors: Kupková, Marie
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41476
Keywords: projektová dokumentace;hotel;restaurace;porotherm;železobeton;kontaktní zateplovací systém;konstrukční systém;ubytovací buňka;konferenční sál
Keywords in different language: project documentation;hotel;restaurant;porotherm;ferroconcrete;contact thermal insulation;construction system;accommodation unit;conference hall
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby ''Hotel Nové Mlýny s restaurací a vinným sklepem'' ke stavebnímu povolení. Stavba hotelu je umístěna v blízkosti obce Pasohlávky na okraji vodní nádrže Nové Mlýny. Hotel je koncipován jako tří podlažní budova bez podzemních podlaží. Hotelový objekt obsahuje restaurační zařízení, 32 ubytovacích jednotek pro hosty, rekreační služby, dva konferenční sály a dvě střešní terasy. Součástí návrhu je i pochozí zelená střecha posledního nadzemního podlaží. V dokumentaci jsem se zaměřila na konstrukční, materiálové, technické, hygienické a požární řešení celé stavby v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
Abstract in different language: The subject of this bachelor's thesis is the elaboration of project documentation of the new building ''Hotel Nové Mlýny with a restaurant and a wine cellar'' for the issuance of a building permit. The building of hotel is located near the village Pasohlávky on the edge of dam Nové Mlýny. Hotel is designed as a three-storey building without underground floors. The hotel building includes restaurant facilities, 32 accommodation units for guests, recreational services, two conference halls and two roof terraces. The design also includes a walkable green roof of the top floor. In this documentation, I focused on the structural, material, technical, hygienical and fire solutions of the entire building in the scope of documentation for building permits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kupkova_Marie.pdfPlný text práce12,96 MBAdobe PDFView/Open
Kupkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce665,77 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce664,75 kBAdobe PDFView/Open
Kupkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce250,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.