Title: Domény a doménové spory v ADR
Other Titles: Domain names and domain names disputes in ADR
Authors: Vinopalová, Žaneta
Advisor: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41478
Keywords: doména;cctld;gtld;doménové jméno;cybersquatting;spory z doménových jmen;kolize doménových jmen s právy třetích osob;alternativní řešení sporů;udrp;pravidla alternativního řešení sporů v doméně .cz
Keywords in different language: domain;cctld;gtld;domain name;cybersquatting;domain name disputes;conflicts of domain names with third party rights;alternative dispute resolution;udrp;adr rules for .cz domain name disputes
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby a postupem řešením sporů vznikajících z kolize doménových jmen s právy třetích osob, především práv na označení. Na základě objasnění základních pojmů a hlavní principů ovládajících domény a doménová jména jsou vysvětleny důvody a příčiny vzniku doménových sporů. Důraz je kladen především na řešení sporů formou alternativního řešení sporů (ADR), a to především na tzv. online řešení sporů z doménových jmen v národní doméně .cz. Praktická část práce je koncipovaná jako návod pro vedení sporu před Rozhodčím centrem pro spory o domény .cz s vymezením jednotlivých fází řešení doménového sporu.
Abstract in different language: This thesis deals with means and procedures of disputes arising from conflicts of domain names with rights of third parties. The reasons and causes of domain name disputes are explained in connection with the clarification of fundamental concepts and main principles concerning domains and domain names. Emphasis is placed on dispute resolution in the form of alternative dispute resolution (ADR), especially the so-called online dispute resolution in ccTLD domain .cz. The practical part of the thesis is conceived as a guide for litigation before the Czech Arbitration Centre for domain name disputes in .cz., introducing the individual phases of litigation in the domain dispute resolution related ccTLD .cz.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2020 Zaneta Vinopalova Domeny a domenove spory v ADR.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Z.Vinopalova-2.pdfPosudek oponenta práce422,33 kBAdobe PDFView/Open
Z.Vinopalova-1.pdf.pdfPosudek vedoucího práce169,84 kBAdobe PDFView/Open
Vinopalova Zaneta.pdfPrůběh obhajoby práce290,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.