Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHeisenbergerová, Eliška
dc.contributor.refereeVokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:57Z-
dc.date.available2019-3-6
dc.date.available2020-11-10T00:36:57Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-15
dc.identifier80800
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41487
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na změny, které přineslo nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména na vybrané dopady na práva a povinnosti subjektů údajů a správců. Za tímto účelem práce obsahuje stručné shrnutí historie osobních údajů a jejich ochrany. Dále se zabývá se otázkou formy právního předpisu. Hlavní část této práce je věnována právům subjektů údajů a povinnostem správců, zejména novým dopadům, které tento právní akt přináší.cs
dc.format62 s. (116 556 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosobní údajcs
dc.subjectgdprcs
dc.subjectochrana osobních údajůcs
dc.subjectobecné nařízenícs
dc.subjectsubjekt osobních údajůcs
dc.subjectsprávce osobních údajůcs
dc.subjectpráva subjektů osobních údajůcs
dc.subjectpovinnosti správců osobních údajůcs
dc.titleVybrané dopady GDPR na subjekty a správce osobních údajůcs
dc.title.alternativeSelected Impacts of GDPR on Data Subjects and Controllersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the changes brought by General Data Protection Regulation, in particular on selected impacts on the rights and obligations of data subjects and controllers. The thesis contains a short summary of the history of personal data and its protection. Afterwards it answers a question about the legal form of this act. The main part of this thesis is dedicated to rights of data subjects and obligations of controllers, especially the new impacts brought by this legal act.en
dc.subject.translatedpersonal dataen
dc.subject.translatedgdpren
dc.subject.translateddata protectionen
dc.subject.translatedgeneral data protection regulationen
dc.subject.translateddata subjecten
dc.subject.translatedcontrolleren
dc.subject.translatedrights of data subjectsen
dc.subject.translatedobligations of controllersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Eliska_Heisenbergerova.pdfPlný text práce865,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Heisenbergerova.pdfPosudek vedoucího práce197,63 kBAdobe PDFView/Open
Heisenbergerova VO.docPosudek oponenta práce38 kBMicrosoft WordView/Open
Heisenbergerova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce361,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.