Title: Automatické rozpoznávání lidské tváře pomocí neuronových sítí
Other Titles: Automatic face recognition using neural networks
Authors: Beneš, Jan
Advisor: Hrúz Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41527
Keywords: strojové učení;rozpoznávání obličeje;identifikace;verifikace;konvoluční neuronové sítě;ztrátové funkce;arcface
Keywords in different language: machine learning;facial recognition;identification;verification;convolutional neural networks;loss functions;arcface
Abstract: Cílem této práce je návrh a implementace systému rozpoznávání obličeje. V první části je poskytnut přehled moderních metod, na který navazuje podrobný rozbor výzkumu ztrátových funkcí. Důraz je kladen na ztrátovou funkci ArcFace. Tato funkce byla použita při trénování modelu, jenž tvoří jádro systému implementovaného v rámci této práce. Druhá část práce obsahuje návrh a popis implementace systému. V závěru je systém porovnán s komerčním algoritmem. Vyhodnocení proběhlo na datasetu, jenž byl vytvořen ze záznamu večerních zpráv České Televize.
Abstract in different language: The goal of this study is to design and implement an end-to-end facial recognition system. The first part is focused on a general overview of modern methods followed by an in-depth description of state-of-the-art research of loss functions. The emphasis is being put on the ArcFace loss as it is the research which forms the basis of the facial recognition system implemented in this thesis. The second part deals with the design and implementation of the system. The end of the text contains a comparison with a commercial algorithm. The performance was evaluated on a dataset which was created from the recordings of evening news on the czech public television broadcast (Česká Televize).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_benes_1.3.0.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
benes-v.pdfPosudek vedoucího práce607,73 kBAdobe PDFView/Open
benes-o.pdfPosudek oponenta práce663,69 kBAdobe PDFView/Open
benes-p.pdfPrůběh obhajoby práce365,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.