Title: Vývoj vizualizačního prostředí pro úlohu vibrační diagnostiky\\ lopatek
Other Titles: Development of the visualization environment for the vibration diagnostics of blades
Authors: Hofmann, Ota
Advisor: Liška Jindřich, Ing. Ph.D.
Referee: Jakl Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41539
Keywords: vibrace;parní turbína;tip-timing;visual studio;c#;zpracování signálu
Keywords in different language: vibration;steam turbine;tip-timing;visual studio;c#;signal processing
Abstract: Diplomová práce se zabývá monitorováním vibrací lopatek parních turbín. Na základě poznatků s touto problematikou spojených byl vytvořen software pro offline analýzu těchto vibrací. Výsledná aplikace byla vyvíjena za podpory firmy Logic Elements s.r.o. a bude i dále podporována. Aplikace byla vytvořena v prostředí Visual Studio v jazyce C#. Jednotlivé výpočty byly v konečné fázi optimalizovány pro minimální časovou a paměťovou náročnost.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the monitoring of vibrations of steam turbine blades. Based on the knowledge associated with this issue, software was created for offline analysis of these vibrations. The resulting application was developed with the support of Logic Elements s.r.o. and it is planned to continue with support in a future. The application was created in Visual Studio in C#. In the end the individual calculations were optimized for minimum time and memory requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HofmannDP.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
hofmann-v.pdfPosudek vedoucího práce773,25 kBAdobe PDFView/Open
hofmann-o.pdfPosudek oponenta práce706,3 kBAdobe PDFView/Open
hofmann.pdfPrůběh obhajoby práce479,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.