Název: Zlepšení procesů dohledatelnosti výrobků v procesu \nl{}impregnace
Další názvy: Improvement of traceability in impregnation process
Autoři: Vaňha, Marek
Vedoucí práce/školitel: Basl, Josef
Oponent: Jakoubek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4154
Klíčová slova: impregnace;komponenty;dohledatelnost;prosakování
Klíčová slova v dalším jazyce: impregnation;components;traceability;leakage
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je návrh změny řízení dílčího výrobního procesu impregnace prostřednictvím informačního systému. Návrh bude předložen vedení firmy k jeho schválení a k následné možné implementaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is impregnation process analysis, that will be used for suppliers "request for quotation", management validation and then new process implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MarekVANHA_2012.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanha_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce467,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanha_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanha_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce278,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.