Title: Zlepšení procesů dohledatelnosti výrobků v procesu \nl{}impregnace
Other Titles: Improvement of traceability in impregnation process
Authors: Vaňha, Marek
Advisor: Basl, Josef
Referee: Jakoubek, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4154
Keywords: impregnace;komponenty;dohledatelnost;prosakování
Keywords in different language: impregnation;components;traceability;leakage
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh změny řízení dílčího výrobního procesu impregnace prostřednictvím informačního systému. Návrh bude předložen vedení firmy k jeho schválení a k následné možné implementaci.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is impregnation process analysis, that will be used for suppliers "request for quotation", management validation and then new process implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MarekVANHA_2012.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Vanha_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce467,87 kBAdobe PDFView/Open
Vanha_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Vanha_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce278,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.