Title: Péče o pacienta s kontinuální eliminační metodou na jednotkách intenzivní péče
Other Titles: Patient care with continuous elimination method in intensive care units
Authors: Tichá, Michaela
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41552
Keywords: kontinuální eliminační metody ledvin;hemodialýza;chronické onemocnění ledvin;všeobecná sestra;intenzivní péče;komplikace
Keywords in different language: continuous renal replecemant therapy;hemodialysis;chronic kidney disease;nurse;intesive care;complication
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku kontinuálních eliminačních metod na jednotkách intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Plzni. Hlavním cílem diplomové práce je na podkladě získaných a analyzovaných dat sestavit návrh standardu při zajišťování náhrady funkce ledvin na jednotkách intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Plzni, u pacientů, kteří jsou v kritickém stavu a jediným východiskem je právě kontinuální očišťovací metoda. Zjištěné informace jsou publikovány v odborném časopise. Obsahem teoretické části je popis renálního selhání, mimotělních eliminačních metod a úlohy a kompetence sester v intenzivní péči. Praktická část se soustřeďuje na metodologii výzkumného šetření, organizaci a analýzu šetření a prezentaci včetně interpretace získaných výsledků. Výstupem diplomové práce je standart ošetřovatelské péče a doplňujícím výstupem je článek v odborném časopise, kde jsou publikovány získané informace.
Abstract in different language: This final thesis is focused on the problem of continuous elimination methods in the intesive care units in the University Hospital in Pilsen. The main aim of this thesis is a preparation of a proposal of a standard for providing the replacement of kidney function in the intensive care units of the hospital mentioned above. The patients who need the replacement of kidney function are in critical condition and the only solution for them is the continuous elimination method. The theoretical part is dedicated to the description of renal failure, extracorporeal elimination methods and the role and competence of nurses in intensive care. The practical part deals with the methodology of the research survey, organization and analysis of the survey. The results are interpreted and presented in this part of the thesis, too. The proposal of the standard is based on the data, which were gathered and analysed. The results will be published in medical journals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ticha_Michaela_MVSK_DP.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
TICHA VP.pdfPosudek vedoucího práce359,06 kBAdobe PDFView/Open
Ticha DP_OPONENT_POSUDEK.pdfPosudek oponenta práce414,99 kBAdobe PDFView/Open
TICHA PO.pdfPrůběh obhajoby práce481,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.