Název: Tvorba prostředí digitální továrny pro laboratoř virtuální \nl{}reality za využití nástroje Virtools
Další názvy: Creation of enviroment of the digital faktory for laboratory of virtual reality using tool Virtools
Autoři: Bauernöpl, Milan
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Oponent: Görner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4156
Klíčová slova: stereoskopická projekce;laboratoř virtuální reality;Virtools 5;stavební bloky;skripty
Klíčová slova v dalším jazyce: stereoskopic projection;virtual reality laboratory;Virtools 5;building blocks;skript
Abstrakt: Práce je zaměřena na virtuální realitu a program Virtools5, který slouží pro tvorbu virtuálního prostředí. Cílem je naučit se pracovat s programem Virtools5 a vytvořit interaktivní virtuální prostředí v laboratoři virtuální reality.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dissert on virtual reality and program Virtools5, which serves to create a virtual environment. The aim is to learn to work with the program Virtools5 and create interactive virtual environments in laboratory of virtual reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauernopl_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce477,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauernopl_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauernopl_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce391,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.