Název: Návrh kritérií hodnocení pro produkty zdravotnické techniky
Další názvy: Proposal of evaluation criteria for products of medical devices
Autoři: Novák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Oponent: Krubner, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4157
Klíčová slova: ekonomické kritéria;technické kritéria;metoda párového hodnocení;fototerapeutická lampa;kosmetický přístroj
Klíčová slova v dalším jazyce: economical evaluation;technical evaluation;method of pair evaluation;phototherapeutic lamps;color therapy
Abstrakt: Bakalářská práce spočívá v návrhu kritérií hodnocení pro produkty zdravotnické techniky a porovnání technických a ekonomických kritérií u vybraných produktů. V rámci této práce bylo provedeno stanovení vah hodnotících kritérií dle zvolené metody a porovnání důležitosti kritérií u vybraných produktů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work consists in proposal of evaluation criteria for products of medical devices and the comparison of tech-nical and economical criteria of the selected products. The balance of evaluation criterias was defined according to met-hode selected during the scope of this work, and a compari-son of criteria importance for selected products had been made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Navrh kriterii hodnoceni pro produkty zdravotnicke techniky_Martin Novak_2012.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce518,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce343,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.