Název: Využití Source Engine pro vizualizaci a interakci v prostředí digitální továrny a tvorba studijních podkladů
Další názvy: Use of Source Engine for Visualization and Interaction in a Digital Factory Environment and Education Support Development
Autoři: Polcar, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4158
Klíčová slova: digitální továrna;DIGITOV;Half-Life 2;Valve Hammer Editor;Source Engine;Source SDK
Klíčová slova v dalším jazyce: digital factory;DIGITOV;Half-Life 2;Valve Hammer Editor;Source Engine;Source SDK
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat tvorbu SW balíku zdrojů pro tvorbu modelů výrobních podniků za využití Source Engine (který je známý jako herní engine např. pro Half-Life 2) a výukových podkladů ve formě e-booku obsahujícího návod na použití tohoto balíku a poskytujícího kurz tvorby v Source SDK určený pro studenty předmětu KPV/DPVR - digitální podnik a virtuální realita.
Abstrakt v dalším jazyce: Goal of the thesis is to describe development of a software package for making models of manufacturing companies using Source Engine (which is used for powering computer games, for instance Half-Life 2) and to create education materials in the form of an e-book including a manual for use of this package and providing a Source SDK editing course for students of the subject KPV/DPVR - Digital Factory and Virtual Reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polcar_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce487,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polcar_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce694,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polcar_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce321,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.