Název: Výroba a aplikace povrchů s hydrofobními vlastnostmi
Další názvy: Fabrication and application of surfaces with hydrophobic properties
Autoři: Syrovátka, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Martan Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kožmín Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41595
Klíčová slova: smáčivost;hydrofobnost;laser;laserové technologie;povrchové struktury;antibakteriální vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: wettability;hydrophobicity;laser;laser technology;surface structure;antibacterial properties
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním hydrofobních povrchových struktur pomocí ultrakrátkého pulzního laserového stroje. V experimentální části bylo vyrobeno 11 povrchových struktur, u kterých byla zkoumána jejich smáčivost během několika měsíců. Při výrobě navržených povrchových struktur byly použity dvě různé technologie rozmítání laserového paprsku, jejichž přínosy byly porovnány v závěru práce. Dále bylo vybráno několik zástupců z vyrobených povrchových struktur, u kterých byly kromě smáčivosti testovány i antibakteriální vlastnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this diploma thesis was to design and fabricate surface structures with hydrophobic properties. For their fabrication the picosecond laser device was used. In the experimental part, 11 surface structures were produced, which were examined for their wettability within a few months. The designed structures were fabricated by two laser technologies which were compared at the end of this diploma thesis. Selected surface structures were tested for antibacterial properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simon Syrovatka - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP Syrovatka.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP Syrovatka.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Syrovatka.PDFPrůběh obhajoby práce536,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41595

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.