Title: Implementace rozšířené reality do procesu svařování
Other Titles: Implementation of Augmented Reality into Welding Process
Authors: Gryga, Michal
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41606
Keywords: rozšířená realita;výstupní kontrola;svařování;automotive;průmysl
Keywords in different language: augmented reality;inspection;welding;automotive;industry
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou výstupní kontroly ve společnosti Magna Seating Pilsen, která se zabývá svařováním dílů pro automobilový průmysl. Rešeršní část je zaměřena na studie, které spojují technologie rozšířené a virtuální reality se svařováním a výstupní kontrolou. Další části jsou věnovány vyhledání vhodného softwarového řešení a referenčního pracoviště s ideálními podmínkami pro aplikaci rozšířené reality. Hlavní náplní je tvorba samotné aplikace jako podpory tréninku operátorů výstupní kontroly svarů s následnou implementací do reálného provozu a ekonomickým zhodnocením.
Abstract in different language: This thesis deals with problematics of visual inspection in Magna Seating Pilsen, which deals with welding of parts for automotive industry. The research part is focused on studies that combine augmented and virtual reality with welding and output control. The next parts are devoted to finding a suitable sowftware solution and reference workplace with ideal conditions for implementation of augmented reality. The main task is to create the application itself as a support for output control of welding seams with subsequent implementation into real production. followed by economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_MichalGryga.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hodnoceni_Gryga.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Gryga.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Gryga20082020151800.pdfPrůběh obhajoby práce475,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.