Title: Analýza a racionalizace přestaveb výrobní linky
Other Titles: Analysis and improvement of a production line changeovers
Authors: Vildman, Aleš
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Šedivý Otomar, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41612
Keywords: štíhlá výroba;průmyslové inženýrství;plýtvání;smed;přestavba;interní činnost;externí činnost
Keywords in different language: lean manufacturing;industrial engineering;waste;smed;changeover;internal activities;external activities
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu přestaveb výrobní linky ve vybrané společnosti a jejich následnou optimalizací. V teoretické části jsou popsány některé metody průmyslového inženýrství včetně metody SMED, která je aplikována v praktické části. V poslední části je provedeno technické zhodnocení aplikace použité metody.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the analysis of the current state of changeovers of the production line in a selected company and their subsequent optimization. The theoretical part describes selected methods of industrial engineering, including the SMED method, which is applied in the practical part. In the last part, a technical evaluation of the application of the used method is elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ales_Vildman_DIPLOMOVA_PRACE.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
200729 Oponentni posudek DP Vildman Ales.pdfPosudek oponenta práce380,63 kBAdobe PDFView/Open
Vildman20 DP.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Vildman21082020114512.pdfPrůběh obhajoby práce419,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.